Blog

hai-plugin-de-tao-thanh-truot-san-pham

Hai plugin để tạo thanh trượt sản phẩm

Danh mục sản phẩm của bạn càng phát triển, khách truy cập càng khó tìm thấy những gì họ muốn. Duyệt qua các trang với hy vọng tìm đúng mục...

cach-tao-nhat-ky-hoat-dong-cho-wordpress

Cách tạo nhật ký hoạt động cho WordPress

Nếu bạn có nhiều người đóng góp trang web hoặc quản trị viên, bạn cần nhật ký hoạt động WordPress. Nhật ký hoạt động giúp bạn theo kịp các thay...

  • Hotline HN: 0766.51.5555
    Hotline HCM: 0971.72.3333
    Kỹ Thuật: 0971.73.0000