Blog

danh-gia-plugin-soliloquy-wordpress

Đánh giá plugin Soliloquy WordPress

Soliloquy là một plugin WordPress cao cấp, cho phép bạn dễ dàng tạo và quản lý các thanh trượt hình ảnh jQuery  bằng cách sử dụng Plugin jQuery FlexSlider jQuery...

  • Hotline HN: 0971.73.0000
    Hotline HCM: 0971.72.3333
    Kỹ Thuật: 0988.30.29.28