Blog

them-thuoc-tinh-tuy-chinh-vao-bang-wordpress

Thêm thuộc tính tùy chỉnh vào bảng WordPress

Có rất nhiều hướng dẫn trên web để giải thích về cách thức thêm một trường tùy chỉnh vào các menu WordPress, nhưng hầu hết trong số chúng  đều xử...

  • Hotline HN: 0971.73.0000
    Hotline HCM: 0971.72.3333
    Kỹ Thuật: 0766.51.5555