[ Khởi nghiệp ]

Cafe Khởi Nghiệp – Tập 1:TRONG NGUY CÓ CƠ – Hệ Sinh Thái Khởi Nghiệp Sáng Tạo Quốc Gia ứng phó dịch.Thời gian và Nội dung chính của TẬP 1: TRONG NGUY CÓ CƠ – HST KN ST Quốc Gia ứng phó đại dịch.
14:47 – Hiện trạng và mức độ ảnh hưởng của dịch COVID-19 đến các tổ chức và doanh nghiệp.
24:48 – Nhận định của các Chuyên gia về RỦI RO và CƠ HỘI ở thời điểm khủng hoảng do dịch COVID-19.
Nhận định của Ông Huỳnh Kim Tước – 25:37
Nhận định của Ông Mạc Tuấn Minh – 30:22
Nhận định của Ông Lý Đình Quân – 32:33
Nhận định của Ông Phạm Hồng Quất – 35:49
37:39 – Lắng nghe chia sẻ từ các Chuyên gia dành cho các CÂU HỎI ĐƯỢC GỬI VỀ CHƯƠNG TRÌNH
Câu hỏi 1:
Hệ sinh thái khởi nghiệp thay đổi để tồn tại, như vậy sau dịch covid-19 những thay đổi này có còn phát huy tác dụng được không?
Chia sẻ từ Ông Huỳnh Kim Tước – 37:54
Câu hỏi 2:
Những doanh nghiệp theo xu hướng ứng dụng y khoa thì họ đã thực sự thành công trong giai đoạn này. Vậy sau dịch khi thị trường bão hòa thì liệu họ có môi trường phát triển như trước hay không?
Chia sẻ từ Ông Nguyễn Hoài Nam – 40:09
Câu hỏi 3:
Chuyên gia có thể nhận định chung về những kịch bản rủi ro cho nhà đầu tư đã và đang đầu tư trong giai đoạn này là gì?
Chia sẻ từ Ông Mạc Tuấn Minh – 44:18
Câu hỏi 4:
Những startup trong lĩnh vực gì cần nuôi dưỡng để phát triển mạnh mẽ hơn và doanh nghiệp cần chuẩn bị gì để nắm bắt cơ hội?
Bên cạnh đó thì ở cấp quản lý thì có những chính sách gì để hỗ trợ các doanh nghiệp startup?
Chia sẻ từ Ông Nguyễn Quốc Cường – 45:22
Chia sẻ từ Ông Phạm Hồng Quất – 49:35
Chia sẻ từ Ông Lý Đình Quân – 52:50

Vietnam Startup TV là kênh thông tin chính thống của Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo Quốc gia (NSSC), với mục tiêu truyền tải các thông tin, các giải pháp hỗ trợ Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam.

Vietnam Startup TV is the official media channel of National Startup Support Center, in order to deliver information, solution supporting the Vietnam Innovation and Creative Startup Ecosystem.

Website:
Fanpage:

#vietnam #startup #tv #news #covid19 #webinar #innovation #creative

source

Tags: ,,,,,,,

Vietnam Startup TV

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.