[ Khởi nghiệp ]

KHỞI NGHỀ hay KHỞI NGHIỆP? || GÓC NHÌN CỦA TS. LÊ THẨM DƯƠNG#Khởi_nghiệp là KHỞI cái gì?
#Nghiệp là gì? #khởi_nghề hay #khởi_nghiệp?
Tiếp cận khái niệm #khởi_nghiệp dưới góc nhìn của TS. Lê Thẩm Dương – Trưởng khoa Tài chính ngân hàng, Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh.

source

DAMSAN EDUCATION

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.