Logo

THIẾT KẾ LOGO

Logo là yếu tố nhận diện đầu tiên bạn cần xây dựng khi thiết kế thương hiệu. Bất kể bạn kinh doanh sản phẩm gì, logo sẽ là thứ đồng hành cùng bạn trong suốt quá trình xây dựng thương hiệu và cả về sau. Logo xuất hiện trên tất cả các phương diện, từ biển hiệu, website, tài liệu,… và sẽ là cách nhanh nhất để khách hàng của bạn nhận diện và nhớ tới thương hiệu của bạn. Hãy xác định thật kỹ những điều mà bạn muốn truyền tải trên logo, những đặc trưng thương hiệu và lên ý tưởng cho một mẫu logo phù hợp nhất với thương hiệu của mình.

  • Hotline HN: 0766.51.5555
    Hotline HCM: 0971.72.3333
    Kỹ Thuật: 0971.73.0000