[ Tổ chức sự kiện ]

Tổ chức sự kiện "Câu chuyện của những chiếc giày" Làng Phong Qui Hòa, Bình Định, Đạo diễn Hoàng DuẩnPhóng sự trước sự kiện “Câu chuyện của những chiếc giày” được tổ chức.
giảng viên hướng dẫn Ths.đạo diễn Hoàng Duẩn, Ths Trần Hoàng Thái…
Sinh viên Khoa Quản lý văn hóa nghệ thuật trường Đại học văn hóa TP.HCM thực hiện.
#DaodienHoangDuan, #Tochucsukien, #Cauchuyencuanhungchiecgiay

source

Đạo diễn Hoàng Duẩn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.